Forretningsbetingelser Bad & Fliser A/S

  Handelsbetingelser Bad & Fliser A/S

  Følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle leverancer fra Badogfliser.dk medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og Badogfliser.dk
   

  Betaling

  Betalingsmetoder hos Badogfliser.dk er :
  • Dankort
  • Visa/Dankort
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Maestro
  • JCB Card
  • MobilePay
  • Forbrugsforeningskort
  • Betaling via bankoverførsel kan foretages efter aftale.

  Betaling med Kreditkort

  Vælg betalingskorttype og følg anvisningerne trin for trin. Bemærk venligst - Ved betaling med kort via vores website, hæves beløbet ikke fra kundens konto, før at vi har vished for at varen er afsendt fra vores leverandør. "Afsendt fra leverandør" defineres således: En vare betragtes afsendt, når den afgår fra producenten i udlandet - dvs. at pengene praktisk set hæves fra købers konto 1-1,5 uge før endelig levering. Ved salg af varer fra indenrigslager, betragtes varen som afsendt når den er afgået med fragtmanden.
   

  Priser

  Alle priser for leverancer i Danmark hos www.badogfliser.dk er inkl. moms.
  Fragtprisen afgøres af hvilke varer du bestiller, da prisen udløses af varens vægt-kategori og beliggenhed. Det betyder at du kan få sendt varer helt ned til 98,00 kr. pr. forsendelse. Fragtprisen får du oplyst inden du godkender din bestilling. Det er også muligt selv at afhente varerne på vores lager – Prags Boulevard 57, 2300 KBH S.
   

  Afbestilling / annullering af ordre

  Ved afbestilling af en vare eller ændring af ordre kontaktes Badogfliser.dk via mail. (shop@badogfliser.dk) Hvis afbestillingen af en vare/ordre sker efter at varen er afsendt fra leverandøren - indenrigs såvel som udenrigs, er nedenstående betingelser omkring "Returnering/Ombytning" gældende.
   

  Levering

  Badogfliser.dk leverer kun varer i hele Danmark.
  Levering udenfor Danmark kan kun ske efter aftale.
  Levering af varer fra Badogfliser.dk forgår som følgende: Ved registrering af betaling på vores konto, vil ordren straks blive behandlet og varen afsendt. Dette sker med fragtmand. Levering af varer fra Badogfliser.dk anses for sket, når forbrugeren har modtaget varen på leveringsadressen. Al levering med fragtmænd er levering til kantsten.
  Hvis du som kunde giver fragtmanden tilladelse til at varerne må stilles uden din tilstedeværelse, er dette det samme som fuld kvittering for modtagelse.
   

  LEVERINGSTID

  Leveringstiden står på varen i butikken. Ved restordre eller længere leveringstid forsøger vi at orientere pr. mail om leveringstiden. Badogfliser.dk kan ikke gøres ansvarlig for …. - forsinkelse af leverancer, og deraf følgende forsinkelse i et byggeri (Håndværkerudgifter for ventetid honoreres ikke) - transportskader - fabrikationsfejl i produkter.
   

  Modtagelse

  Ved modtagelse af varen er risikoen overgået til kunden. DET ER MEGET VIGTIGT at tjekke om varen er intakt og ikke beskadiget ved modtagelsen. Ved kvittering for modtagelsen betyder det at varen er i orden. Hvis transportskade konstateres skal modtagelse nægtes, det vil sige (Fragtmanden tager varerne med retur). Hvis pakken er sendt med Fragtmand skal reklamationer vedr. skjulte skader som ikke har været mulige at konstatere ved modtagelse straks reklameres og være os i hænde samme dag på mailadressen shop@badogfliser.dk. Det er herefter speditørens reklamationsafdeling som tager sig af sagen. Når speditøren skriftligt har godkendt reklamationen, kan en ny forsendelse herefter afsendes.
  Reklamationer der modtages efter 2 dage afvises.
  Hvis varen er bortkommet under transport hæftes der naturligvis ikke. Når vi bliver bekendt med situationen fremsendes straks en ny.
   

  FEJL OG MANGLER

  Det er købers pligt at tjekke vareleveringen og undersøge varen ved modtagelsen og sikre at den er i overensstemmelse med bestillingen.
  Skulle der mod forventning være fejl og mangler i leveringen fra Badogfliser.dk, skal disse påberåbes STRAKS ( straks = samme dag ). Det sker ved at rette skriftlig henvendelse til Badogfliser.dk - pr. mail: shop@badogfliser.dk
  Keramiske materialer er fremstillet af naturprodukter, hvorfor de kan veksle i farvenuancerne. Fabrikanten samt Bad og fliser kontrollerer dette, men der kan opstå pakkefejl i farver og mønstre. Derfor beder vi DEM kontrollere de leverede FLISER, KLINKER og MOSAIK for fejl, inden de bliver opsat eller lagt, således at vi kan rette eventuel fejl. Opmåling og udregning af antal/m2 er kun vejledende og er ikke ansvarspådragende for BAD OG FLISER GRUPPEN VED GENBESTILLING KAN SAMME TONE/CALIBER IKKE GARANTERES.
  Hårdbrændte klinker (monocottura og porcellanato) kan og må svinge i størrelserne, hvorfor dette ikke kan godkendes som reklamation. Alle typer natursten kan svinge i polering/slibning, nuancer, strukturer og størrelser. Det bedste farvespil opnås ved at tage fra flere kasser ad gangen, da farveforskelle kan forekomme.
  OBS!!! HUSK at der aldrig må anvendes syre uden at vi har talt sammen.
   

  Ejendomsret over leveret produkter

  Alle varer forbliver Bad og Fliser´s ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.
  Indtil ejendomsretten er overgået til kunden, skal varen opbevares og sikres forsvarligt. Varen skal opbevares separat, således at det er muligt at identificere varerne som Bad og Fliser´s ejendom. Identifikationsmærker, tryk og lignende må ikke ødelægges eller fjernes fra varen eller emballagen. Skader på varen, skal erstattes fuldt og helt af kunden. Kunden har desuden pligt til at holde varen brand, tyveri og vandskadeforsikret til den fulde værdi. Kunden forpligter sig til, ikke uden Bad og Fliser´s skriftlige samtykke at disponere over det solgte på en måde, der kan forringe Bad og Fliser´s sikkerhed i varen, herunder pantsætning, sikkerhedsstillelse, udlægsforretning m.m.
   

  GARANTI

  Produkter købt hos Badogfliser.dk er naturligvis underlagt den danske købelov, forbrugeraftalelov m.v. Gem altid din faktura, hvis der skulle opstå problemer med en vare. Der ydes min. 2 års garanti på fabrikations- og materialefejl på alle produkter.
  Der ydes ingen garanti på varefejl, skader, slitage o.lign. forårsaget af forkert brug, manglende vedligehold eller forkert/dårlig udførsel. Ved konstatering af en evt. fejl eller mangel ved en vare, skal reklamationen senest være Badogfliser.dk i hænde 8 dage efter at skaden er observeret 1.gang – ved senere anmeldelse bortfalder reklamationsretten.
  Hvis der er fejl på produktet
  Hvis der konstateres fejl på varen under udførsel af arbejdet (monteringen), skal arbejdet standses STRAKS (straks = med det samme) Badogfliser.dk kontaktes : shop@badogfliser.dk eller tlf. 3283 3000
  Enhver fortsættelse af arbejdet og forbrug af varen betragtes som accept af varen, og er derfor ikke reklamationsberettiget. En evt. nedrivning af den allerede opsatte defekte vare, må ikke påbegyndes uden accept fra Badogfliser.dk eller dennes leverandør. Badogfliser.dk påberåber sig ret til, så hurtigt som muligt, at besigtige skaden før en afgørelse træffes.
  Køber er ikke berettiget til at afgøre hvilket håndværksfirma, at Badogfliser.dk evt. benytter sig af ved en udskiftning af fliser, eller klinker i en given reklamationssag. Badogfliser.dk forbeholder sig ret til at indhente op til 3 tilbud, og deraf vælge det billigste.
  Hvis Badogfliser.dk tilbyder reparation eller ombytter en vare pga. fejl eller mangler, er køber ikke berettiget til at annullere handlen eller kræve afslag i prisen som følge af manglen. Badogfliser.dk dækker rimelige fragtomkostninger, som kunden måtte have ved returnering af den defekte vare, hvis reklamationen er berettiget.
   

  REKLAMATION

  Reklamationer modtages kun ved skriftlig henvendelse. : shop@badogfliser.dk Du skal sammen med din skriftlige reklamation vedhæfte minimum 3 digitale billeder af produktet, som på god og tydelig vis visualiserer problemet.
  Hvis en vare er defekt eller beskadiget ved modtagelsen, Skal reklamationen ske direkte til shop@badogfliser.dk. Læs punktet ”Modtagelse”.
  OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER
  En klage over en vare købt hos Badogfliser.dk kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse shop@badogfliser.dk.
   

  RETURNERING/OMBYTNING

  Der ydes 30 dages returret på lagervarer og kun i uåbnet emballage i pæn stand. Varer som er specielt hjemtaget kan ikke returneres medmindre andet er skriftligt aftalt mellem køber og Badogfliser.dk.
  Ved fortrydelse af et køb, SKAL varen returneres inden 14 dage efter modtagelsen. Dette forudsætter at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som ved modtagelsen. Originalemballagen skal desuden returneres i en stand, der gør et videresalg muligt. Kunden har selv ansvaret for at varen kommer frem i hel stand.
  Varen returneres til Prags Boulevard 57, 2300 KBH S.
  Varer tages ikke retur efter 30 dage uden forudgående aftale.
  Ved særaftaler om returnering efter 30 dage pålægges altid returfradrag fra 25%. Varen SKAL ALTID returneres i original emballage. OBS: Badogfliser.dk tager ikke varer retur i uoriginal emballage eller hvor der er skrevet eller klistret direkte på emballagen, idet der på emballagen er anvist brugbare oplysninger om produktets anvendelse såvel som mål/værdier som er nødvendig info for vore kunder. Varer som ikke er på lager betragtes alle som skaffevarer. Vi tilbagebetaler købers tilgodehavende, hvis returneringen opfylder betingelserne, og varen kan godkendes til videresalg. Specialfremstillede eller tilgjorte varer, eksempelvis bordplader, er varer som fremstilles specielt på ordre efter kundens ønsker - disse varer ydes der ikke returret på.
   

  RETURVARER

  Ved forudgående aftale overføres penge for returnerede varer direkte til købers konto. Fragtudgifter i forbindelse med det oprindelig køb, returnering eller reparationer bliver ikke refunderet.
  Ved returnering af en vare skal Bad & Fliser kontaktes pr. mail: shop@badogfliser.dk Man vil her få oplyst hvordan returneringen skal foregå. Husk at varen altid skal returneres i original emballage og køber hæfter selv for forsendelsen. Retur af varer skal leveres til vores lager – Prags Boulevard 57, 2300 KBH S.
   

  FORBEHOLD

  Alle ordrer behandles med forbehold for force majeure , herunder krig, andre uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af leverandørers produktion, svigtende transportmuligheder, import / eksport forbud eller enhver anden begivenhed, som hindre eller begrænser Badogfliser.dk's muligheder for at levere varen. Badogfliser.dk er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køber som følge af manglende levering.
  Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udsolgte eller udgåede varer samt ændrede specifikationer for produkterne, ligeledes kan billeder afvige fra produktet.
   

  Persondatapolitik hos Bad & Fliser A/S

  Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Bad & Fliser.
  Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.
  Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.
  Oplysninger vi indsamler
  Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.
  Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.
  Bad & Fliser indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
  - Gennemfører et køb af vores produkter
  - Tilmelder dig vores nyhedsbrev
  - Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

  Den dataansvarlige
  Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på badogfliser.dk er Bad & Fliser, Ejby Industrivej 42 2600 Glostrup – CVR.nr: 32059279
  Behandlingsgrundlag og formål
  Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse, status på ordre og leveringsbekræftelse.
  Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.
  Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.
  Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbrev) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare. Vi gemmer din data i 5 år i forhold til bogføringslovgivningen.
   

  Nyhedsbrev

  Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.
   

  Andre modtagere af personoplysninger

  Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
  Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse og telefonnummer blive udleveret til vores fragtfirma, pt. DSV eller GLS med henblik på levering af dine indkøb.
  Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.
  Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.
  Dine rettigheder
  Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata
  Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.
  Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse shop@badogfliser.dk.
   

  Cookie politik

  Hvorfor bruger vi cookies:
  Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.

  Vi bruger cookies for at vores webshop performer optimalt, indkøbskurven fungerrer ikke uden brug af cookies. Herudover bruger vi cookies for at kunne optimere og målrette vores website løbende så vi kan give brugeren den bedste brugeroplevelse.

  Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

  Sletning af cookies
  Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

  Hvis du sletter eller blokerer cookies vil du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

  Cookies fra tredjeparter
  Websitet indeholder cookies fra følgende tredjeparter:

  Google Analytics